สนช.เตรียมแก้พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์บังคับเจ้าของต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แก้ปัญหาหมาแมวจรจัด โรคพิษสุนัขบ้าระบาดระยะยาว แต่ไม่เกี่ยวการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยง พร้อมตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงคุณภาพวัคซีนพิษสุนัขบ้า

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงว่า สนช. เตรียมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนและเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยจะให้อำนาจส่วนราชการท้องถิ่นออกระเบียบข้อบังคับ กำหนดประเภทสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของจะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน

“ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับการเก็บภาษีสุนัขและแมว ขณะนี้สนช.ยกร่างเสร็จแล้ว และในวันพุธที่ 28 มีนาคมนี้จะเปิดเวทีประชาพิจารณ์ที่รัฐสภา หากคนส่วนใหญ่เห็นด้วยจะส่งให้ประธานสนช.บรรจุเข้าสู่การพิจารณาควบคู่กับร่างกฎหมายที่กรมปศุสัตว์เสนอ คาดว่าหากได้รับความเห็นชอบน่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้” นายวัลลภ กล่าว

นายวัลลภ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯจะติดตามเรื่องการใช้วัคซีน และคุณภาพของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังตกเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ และจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการการดูแลเพื่อความโปร่งใสและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า.-สำนักข่าวไทย

เตรียมแก้กม.คั้มครองสัตว์ให้เจ้าของต้องขึ้นทะเบียน

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.