อลงกรณ์แนะอย่าเดินหลงทางตามอดีต ชี้การเมืองเก่าพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้ แก้ปัญหาคอรัปชั่น ความยากจนไม่สำเร็จ

นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าถึงการเคลื่อนไหวจับขั้วการเมืองในขณะนี้ว่า รู้สึกเป็นห่วง ในอดีตมี 2 รัฐบาลที่เคยใช้โมเดลการรวมกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ จัดตั้งรัฐบาล แม้จะสำเร็จได้เป็นรัฐบาล แต่ได้สร้างระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองและการผูกขาด ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมล้มเหลว เพราะฐานการเมืองเหล่านั้นส่วนใหญ่ต้องใช้ทุนในการเลือกตั้ง จึงหาเงินด้วยการคอรัปชั่นพร้อมกับรับเงินและหากินกับทุนใหญ่ โดยผู้นำรัฐบาลต้องปิดตาข้างเดียวทำอะไรไม่ได้ เพราะต้องพึ่งพาเสียงสนับสนุนในสภา จึงเกิดระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของกลุ่มการเมืองและกลุ่มนายทุนผูกขาดไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง

“ระบบอุปถัมภ์รูปแบบนี้มีมาอย่างยาวนาน ได้สร้างการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมือง การปกครอง โดยอาศัยอำนาจรัฐและความเป็นรัฐบาล ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน และการผูกขาดกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำ ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงสูง เป็นสาเหตุของการรัฐประหารถึง13 ครั้งนับแต่พ.ศ.2475 ด้วยเหตุนี้การปฏิรูปการเมืองจึงเสนอแนวทางปฏิรูปเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อสร้างระบบการเมืองใหม่ สนับสนุนนักการเมืองและพรรคการเมือที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ถ้าสร้างระบบการเมืองที่ดีไม่ได้ นักการเมืองจะถูกระบบกลืนกิน สูญสิ้นอุดมการณ์ ทุจริตโกงภาษีของประชาชนโดยเฉพาะในระยะหลังในสภาผู้แทนราษฎรต้องขายงบขายโครงการกินเปอร์เซนต์ จะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้และจะทำเข่นนี้อีกต่อไปหรือ” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กว่า 20 ปีที่อยู่กับระบบการเมืองแบบนี้ จึงไม่เชื่อว่าการเมืองเก่าจะสร้างระบบการเมืองใหม่ได้ ในระยะยาวลองทบทวนความผิดพลาดในอดีตจะมองเห็นและเข้าใจโจทย์ใหญ่ข้อนี้ ประการสำคัญคือความสำเร็จของประเทศชาติควรเป็นเป้าหมายหลัก ไม่ใช่ความสำเร็จของผู้นำทางการเมืองบางคน บางพรรคเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเช่นบทเรียนของ 2 รัฐบาลในอดีต ที่ไม่ควรเดินหลงทางอีกต่อไป.-สำนักข่าวไทย

อลงกรณ์ระบุการเมืองเก่าพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.