การสมรู้ร่วมคิดในองค์กร: องค์กรต่างๆสามารถดูการล่วงละเมิดในฐานะปัจเจกบุคคลได้ง่ายกว่าที่จะเป็นผลมาจากการอนุญาตจากสถาบันที่ทำให้เกิดการล่วงละเมิดได้ในตอนแรก การแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันในด้านเงินเดือนความก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งความเป็นผู้นำจำเป็นต้องมีการแก้ไขทั่วโลกมากกว่าแม้แต่ผู้ที่มุ่งมั่นที่จะกำจัดการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน

อาจเต็มใจที่จะพิจารณา” พวกเขาเขียน Choo กล่าวว่าเธอยังคงมองโลกในแง่ดี เรามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ความท้าทาย” เธอกล่าว “ฉันคิดว่าสถาบันดูแลสุขภาพจะเริ่มตระหนักว่าการให้สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลทำให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยของเราได้อย่างมีคุณภาพสูง

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.