ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หนุนสร้างมาตรฐานเป็นเจ้าของทรัพย์สิน-ลิขสิทธิ์ พร้อมขยายเวลากองทุนฟื้นฟูฯ ด้านนายกฯ มอบ “กอบศักดิ์” ร่วมประชุมปฏิญญาลดผลกระทบข่าวลวงของกลุ่มอาเซียน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพราะกำหนดให้จัดทำบัญชีมีมาตรฐานสากล มีการติดตามตรวจสอบเข้มงวดเหมือนกับสถาบันการเงิน ยกระดับสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งทุนให้กับชาวบ้าน เมื่อมีสถานะเป็นนิติบุคคลแล้วจะทำนิติกรรมทางการเงิน การรับผิดชอบดูแลสมาชิกเป็นระบบมากขึ้น ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชน 85,000 แห่ง คาดว่าจะมีกลุ่มศักยภาพจดทะเบียนนิติบุคคลได้ประมาณ 3,000 แห่ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากเดิมวิสาหกิจชุมชนไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จึงไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ ไม่ได้ประโยชน์ทางภาษี หากจดทะเบียนจะได้ประโยชน์เหล่านี้และยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา วิสาหกิจชุมชนแจ้งจดทะเบียนนิติบุคคลต้องประกอบการมาแล้ว 1 ปี และกำหนดโทษหากไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคลแต่แอบอ้างชื่อเป็นนิติบุคคล โทษปรับ 1,000 บาทต่อวัน จากนั้นเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ขยายการดำเนินกิจการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกไปอีก 6 เดือนรอบ 2 รองรับการปิดบัญชีกองทุนตามคำสั่ง คสช.มาตรา 44 เริ่มจาก 13 พฤษภาคม -8 พฤศจิกายน 2561 การขยายเวลาออกไปอีกครั้งเพราะผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ยังมีความเห็นขัดแย้งกับสมาชิกเกษตรกร

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมปฏิญญาลดผลกระทบข่าวลวงของกลุ่มอาเซียน ณ สิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านสื่อ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ให้กับพลเมืองอาเซียน หวังลดผลกระทบจากข่าวลวงจากสื่อออนไลน์ เพื่อร่วมกันสร้างบรรทัดฐานการในการร่วมกันดูแลร่วมกันทั้งภาครัฐ ส่วนงานรัฐ สื่อมวลชน ประชาชน เนื่องจากข่าวบิดเบือน ข่าวลือ ข่าวกระแสเกิดขึ้นมากมายในยุคปัจจุบัน.-สำนักข่าวไทย

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.