การทำนายที่แม่นยำของการลดลงของความรู้ความเข้าใจตั้งแต่หกถึง 24 เดือนนั้นมีความสำคัญต่อการออกแบบการทดลองทางคลินิกความสามารถในการทำนายการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาในอนาคตอย่างแม่นยำสามารถลดจำนวนการเข้าชมที่ผู้เข้าร่วมจะต้องทำซึ่งอาจมีราคาแพงและใช้เวลานานนอกจากช่วยพัฒนายาที่มีประโยชน์เป้าหมายคือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดลอง

ทำให้พวกมันมีราคาถูกลงและทำในเครื่องชั่งขนาดใหญ่ขึ้น ประเมินหน่วยความจำภาษาและการวางแนวในระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นถึง 85 คะแนน ชุดข้อมูลนี้ยังรวมถึงการสแกน MRI ข้อมูลประชากรและพันธุกรรมและการตรวจวัดน้ำไขสันหลัง โดยรวมแล้วนักวิจัยได้ทำการฝึกอบรมและทดสอบแบบจำลองของตนโดยมีผู้เข้าร่วม 100 คนซึ่งมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 10 ครั้งและมีข้อมูลที่หายไปน้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์แต่ละคนมีคุณสมบัติที่คำนวณได้มากกว่า 600 รายการ ของผู้เข้าร่วมเหล่านั้น 48 คนถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์

การวางแนวในระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.